Upravit stránku
 • Úvodní potápěčský kurz - Open Water Diver

  Úvodní potápěčský kurz - Open Water Diver

  Kurz rozvíjí dovednosti a znalosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se člověk stal samostatným potápěčem začátečníkem a rozvinul smysl pro zodpovědnost a bezpečnost při odhalování dobrodružství v podvodním světě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 21 metrů společně s potápěčem s minimálně stejnou kvalifikací. V doprovodu Divemastera,  Asistenta instruktora nebo Instruktora do hloubky 30 metrů.

  Po dokončení kurzu Open Water Nitrox Diver se potápěč může potápět s jakoukoli nitroxovou směsí od vzduchu (EAN21) až po EAN 40.

  Vstupní požadavky:

  Minimální dolní věková hranice je 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka a 18 let bez souhlasu opatrovníka.

  Cíl kurzu:

  Tento kurz nabízí vstup do světa pod vodou a je určen začínajícím potápěčům, kteří kladou důraz na maximální bezpečnost od samého počátku. Na rozdíl od jiných kurzů potápěče-začátečníka, poskytuje tento kurz hlubší informace související s nejnovějšími technologiemi potápění a je určen především těm, kteří chtějí dosáhnout nejvyšší možné průpravy k zajištění maximální možné bezpečnosti při provozování tohoto sportu.

  Místo kurzu:

  Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají na skokanském bazénu Plaveckého areálu v Pardubicích a ve volné vodě (lomy) v blízkém okolí nebo v moři.

  Program:

  V průběhu tohoto kurzu získá účastník potřebné znalosti v 6 teoretických a 6 bazénových modulech. Během 5 ponorů ve volné vodě své znalosti a dovednosti prakticky rozvine. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu splňuje potápěč všechny předpoklady k bezpečnému absolvování ponorů do maximální hloubky 18 metrů.

  Materiály:

  Při zápisu do kurzu každý účastník obdrží - IANTD Open Water manuál v češtině

  Výstroj:

  Každý účastník si před začátkem tohoto kurzu musí obstarat základní vybavení - masku, šnorchl, ploutve, tzv. ABC výstroj. Při nákupu vlastní výstroje je možná konzultace a prodej kompletního vybavení. Zbývající výstroj bude účastníkovi zdarma zapůjčena.

  Osvědčení:

  Po úspěšném ukončení tohoto kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD Open Water Diver. Toto potápěčské osvědčení vystavené IANTD USA, největším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě, zastoupeným i v ČR a SR, je na celém světě uznáváno jako osvědčení moderního sportovního a technického potápěče.

  Cena:

  Cena tuzemského kurzu včetně českých studijních materiálů činí 9.900,- Kč.

  Potápěčská způsobilost:

  Na účastníkovi se vyžaduje jeho zdravotní způsobilost, kterou dokládá prohlášením o svém zdravotním stavu ještě před začátkem kurzu, ale nejpozději před prvním bazénovým modulem. Lékařské potvrzení zdravotního stavu budeme požadovat v případě omezené zdravotní způsobilosti k potápění.

 • Pokročilý kurz - Advanced Open Water Diver

  Pokročilý potápěčský kurz

  Tento středně pokročilý pokračovací potápěčský kurz umožňuje IANTD OW (Nitrox) potápěčům rozšířit zdatnost ve vodě a získat pod dohledem více praktických zkušeností.

  Tento kurz kvalifikuje potápěče potápět se do maximální hloubky 30 metrů.

  Požadavky:

  Kvalifikace IANTD OWD, (Nitrox) nebo jakákoli obdobná kvalifikace.
  Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.

  Cíl kurzu:

  Tento kurz nabízí certifikovanému začátečníkovi (OPEN WATER DIVER) kurz pokročilého potápění, který rozšíří potápěčské dovednosti v pěti různých oblastech potápění a připraví ho na potápění do hloubek max. 30m.

  Místo kurzu:

  Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají v bazénu a ve volné vodě (lomy) nebo v moři.

  Program:

  • hloubkové potápění
  • noční potápění
  • navigace pod vodou

  Materiály:

  Při zápisu do kurzu každý účastník získá: IANTD Advanced OW manuál v češtině

  Výstroj:

  Optimální je, pokud účastník kurzu již vlastní svou výstroj. V případě, že kompletní výstroj nevlastní, může si ji za poplatek zapůjčit v naší půjčovně.

  Osvědčení:

  Po úspěšném ukončení tohoto kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení pokročilého potápěče ve volné vodě IANTD Advanced Open Water Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené IANTD USA, největším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě, zastoupeným i v ČR a SR, je na celém světě uznáváno jako osvědčení moderního sportovního a technického potápěče.

  Cena:

  Celková cena tuzemského kurzu včetně českých studijních materiálů činí 7.900,- Kč.

  Pro naše absolventy základního kurzu IANTD OWD je cena nástavbového kurzu IANTD AOWD zvýhodněna na 5.900,- Kč

  Potápěčská způsobilost:

  Na účastníkovi se vyžaduje jeho potápěčská způsobilost tzn. lékařské potvrzení zdravotního stavu, ještě před začátkem kurzu.

 • Potápění s nitroxovými směsmi - EANx Diver

  Potápěč s nitroxovými směsmi - EANx Diver

  Tento kurz je postaven tak, aby poskytl sportovním potápěčům bezpečnější dýchací plyn, se kterým si mnohem lépe užijí ponory v rozmezí 12 až 39 metrů. Potápěči si mohou vybrat mezi potápěním se směsí podle EANx tabulek nebo se potápět konzervativně s použitím vzduchových tabulek či počítačů.


  IANTD EANx Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD.
  Kurz zahrnuje použití směsí EANx v rozmezí 21% až maximálně 40% kyslíku.

  Požadavky:

  Kvalifikace Open Water Diver.
  Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 12 let věku na kvalifikaci junior diver nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.

  Cíl kurzu:

  Tento kurz nabízí certifikovanému potápěči rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností o potápění s Nitroxem (tzv. EANx Enriched Air Nitrox). Po absolvování kurzu si bude moci vybrat optimální směs pro každý ponor, s obsahem kyslíku v rozmezí 22%-40%.

  Místo kurzu:

  Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce a ponory probíhají v lomech, jezerech nebo v moři.

  Program:

  V průběhu kurzu získá účastník teoretické znalosti v 5ti teoretických modulech a získá praktické zkušenosti při dvou ponorech s EAN24 - EAN40.

  Materiály:

  Při zápisu do kurzu každý účastník získá IANTD EANx Manual and Workbook v češtině.

  Výstroj:

  Optimální je, pokud účastník kurzu již vlastní svou výstroj. V případě, že kompletní výstroj nevlastní, může si ji po dobu trvání kurzu za poplatek zapůjčit v naší půjčovně.

  Osvědčení:

  Po úspěšném ukončení tohoto kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD EANx Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené IANTD USA, největším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě, zastoupeným i v ČR a SR, je na celém světě uznáváno jako osvědčení moderního sportovního a technického potápěče.

  Cena:

  Celková cena tuzemského kurzu včetně studijních materiálů činí 4.900,- Kč.

  V ceně nejsou zahrnuty náklady na plyny.

  Potápěčská způsobilost:

  Na účastníkovi se vyžaduje jeho potápěčská způsobilost tzn. lékařské potvrzení zdravotního stavu, ještě před začátkem kurzu.

 • Potápěčský průvodce - Divemaster

  Potápěčský průvodce - Divemaster

  Tento kurz je navržen tak, aby přinesl odpovědný výcvik osobám, které si přejí dohlížet na IANTD potápěče. Patří sem IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver a IANTD Deep Diver. Divemaster může učit kurz Snorkel Skin Diver. Po úspěšném zvládnutí celého obsahu kurzu může divemaster učit kurz IANTD OW Free Diver. Pokud má divemaster i kvalifikaci Recreational Trimix nebo Advanced Recreational Trimix, může dohlížet i při těchto kurzech.

  IANTD Divemaster může dohlížet, doprovázet a asistovat ve všech IANTD Open Water Diver kurzech, ale nesmí vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Instruktora.
  IANTD Divemaster je kvalifikován plánovat a provádět záchrannou akci při potápěčských aktivitách.
  Po dokončení kurzu je divemaster oprávněn vést specializační potápěčské kurzy pro které byl vyškolen. Pokud je kurz prováděn v odlišných podmínkách než je zvyklý, měl by nejdříve získat patřičné zkušenosti.

  Požadavky:

  Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver nebo Advanced Recreational Trimix, První pomoc zahrnující CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver nebo ekvivalentní. Pokud je uznána ekvivalentní certifikace, CPR a Oxygen Provider musí být platné pro další 2 roky. Je doporučené mít 2 specializační kvalifikace.
  Minimálně 60 doložených ponorů.
  Minimální dolní věková hranice je 18 let.

 • Potápěč záchranář - Rescue Diver

  Potápěč záchranář - Rescue Diver

  Tento kurz je určený k výuce záchrany sama sebe a druhého potápěče.

  Požadavky:

  • Kvalifikace Advanced Open Water Diver (pokročilý potápěč na volné vodě) nebo musí prokázat minimálně 10 doložených ponorů v deníku ponorů.
  • Kvalifikaci Diving First Aid (potápěčská první pomoc), Oxygen Administrator a CPR.
  • Je doporučena kvalifikace AED.
  • Musí mít nejméně 18 let.

  Cíl:

  Tento kurz nabízí pokročilému potápěči rozšíření schopností a dovedností v oblasti sebezáchrany a záchrany druhých potápěčů. IANTD Rescue Diver je důležitý krok ve vývoji potápeče, ke zvyšování bezpečnosti a sebejistoty. Je rovněž důležitým předpokladem pro profesionální IANTD výcvik (IANTD Divemaster, IANTD Instruktor).

  Vybavení pro praktický výcvik:

  • vlastní ABC
  • vhodné je použití slabého neoprenu
  • zátěžový opasek
  • potápěčský přístroj

  Studijní materiály: IANTD Student Rescue Manual a Workbook (v češtině)

  Program:

  Program obsahuje teoretickou výuku a praktickou část, během nichž si student procvičí následující dovednosti:

  • vyčerpaný potápěč
  • pomoc potápěči v panice
  • problémy pod vodou
  • opatření při ztrátě potápěče
  • vyprošťování potápěče v bezvědomí
  • potápěč v bezvědomí na hladině
  • ošetření potápěče v bezvědomí
  • první pomoc při potápěčských zraněních
  • pomoc z pevniny
  • výstupy z vody
  • simulace potápěčské nehody 1
  • simulace potápěčské nehody 2
 • Potápěč specialista

  Potápěč specialista

  V těchto kurzech se detailně probírají různá potápěčská prostředí a aktivity, např. potápění pod ledem, suchý oblek, celoobličejová maska, navigace, fotografování, filmování atd.

 • Potápěč do větších hloubek - Deep Diver

  Potápěč do větších hloubek - Deep Diver

  Cílem tohoto výcvikového kurzu je vedení potápěčů k odpovědnému potápění do maximální hloubky 39 metrů se vzduchem.

  Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápěče v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné praktiky hloubkových ponorů.
  Tento kurz je doporučeno vyučovat společně s kurzem IANTD EANx Diver nebo IANTD Recreational Trimix Diver nebo IANTD Advanced Nitrox Diver.
  Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 39 metrů.

  Požadavky:

  Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalentní.
  Minimálně 10 doložených ponorů.
  Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Využijte také nabídky "ochutnávky potápění" v bazénu, nebo lomu.

Tato služba je určena tomu, kdo si není jistý absolvováním potápěčského kurzu, ale chtěl by nahlédnout pod vodní hladinou očima přístrojového potápěče.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti